Blästring
Vi har egen bläster och levererar blästrad plåt inom 1 vecka. Vi kan även tillgodose blästrad/målad plåt.

Betning
Med ca 2 veckors leveranstid kan vi leverera betad plåt som inte är lagerfört som betat.

Ultraljud
Vi har möjlighet att snabbt leverera ultraljudsprovad plåt i enlighet med era önskemål.

Delning
Vi kan bistå med att dela till önskat format.

Terramet Stålcenter AB
Granarpsvägen 5
556 52 Jönköping

Box 45, 551 12 Jönköping

Tel 036-12 21 00  |  Instagram: terrametstalcenter