Vi lagerhåller extra höghållfast stål i kvalitet S690QL enl. EN10025-6 som är ett stål med goda kallbockningsegenskaper samt god svetsbarhet. Detta stål används till stålkonstruktioner, cisterner, trycktankar och andra områden där krav på hög hållfasthet vid låga temperaturer föreligger. Materialet är slagseghetsprovat vid -40°C.

HÖGHÅLLFAST STÅL S420MC
Format i mm: 2000x6000
Finns i tjocklekarna mm: 12, 15, 20


HÖGHÅLLFAST STÅL S420ML/NL
Format i mm: 1500x6000 och 2500x6000
Finns i tjocklekarna mm: 15, 20, 25, 30, 40, 50
– Möjlighet att dela till önskat format.


S690QL
Format i mm: 6040x2500
Tjocklekar i mm: 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 och 100.

Format i mm: 1500x3000
Tjocklekar i mm: 8–30

S690QL BETAD/ANOLJAD
Format i mm: 1500x3000
Tjocklekar i mm: 8–20

Terramet Stålcenter AB
Granarpsvägen 5
556 52 Jönköping

Box 45, 551 12 Jönköping

Tel 036-12 21 00  |  Instagram: terrametstalcenter