KALLVALSAD PLÅT DC01
Format i mm: 1000x2000, 1250x2500, 1500x3000
Finns i tjocklekarna mm: 1,0 | 1,25 | 1,50 | 2,0 | 2,5 | 3,0


S240
Format i mm: 1000x2000, 1250x2500, 1500x3000
Finns i tjocklekarna mm: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10


S240 BETAD OCH ANOLJAD
Format i mm: 1000x2000, 1250x2500, 1500x3000
Finns i tjocklekarna mm: 3, 4, 5, 6


S355J2C + N
Format i mm: 1500x3000
Finns i tjocklekarna mm: 3–15


S355MC
Format i mm: 1000x2000, 1250x2500, 1500x3000
Finns i tjocklekarna mm: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15

Format i mm: 2000x4000
Finns i tjocklekarna mm: 5, 6, 8, 10, 12, 15

Format i mm: 2000x6000
Finns i tjocklekarna mm: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20


S355MC BETAD OCH ANOLJAD
Format i mm: 1000x2000
Finns i tjocklekarna mm: 3

Format i mm: 1250x2500
Finns i tjocklekarna mm: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

Format i mm: 1500x3000
Finns i tjocklekarna mm: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25

Format i mm: 1500x4000
Finns i tjocklekarna mm: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20

Format i mm: 2000x4000
Finns i tjocklekarna mm: 4, 5, 6, 8, 10


420MC BETAD OCH ANOLJAD
Format i mm: 3000x1500
Finns i tjocklekarna mm: 10, 12


650MC BETAD OCH ANOLJAD
Format i mm: 3000x1500
Finns i tjocklekarna mm: 3, 4, 5, 6, 8, 10


BILFLAKSPLÅT
Format i mm: 2500x5000


ROSTTRÖG PLÅT
Format i mm: 1500x3000
Finns i tjocklekarna mm: 2–4

Terramet Stålcenter AB
Granarpsvägen 5
556 52 Jönköping

Box 45, 551 12 Jönköping

Tel 036-12 21 00  |  Instagram: terrametstalcenter