TSAB följer utvecklingen av EU:s sanktioner mot Ryssland och Bellarus för stål- och metallprodukter och följer, så vitt vi vet, tillämplig och relevant del av rådets förordningar (EU) 2023/1214 av den 23 juni 2023 om ändring av förordning (EU) nr 833 /2014 artikel 3g om restriktiva åtgärder med tanke på Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina.

 

 

Terramet Stålcenter AB
Granarpsvägen 5
556 52 Jönköping

Box 45, 551 12 Jönköping

Tel 036-12 21 00  |  Instagram: terrametstalcenter