Som en av de första aktörerna i Sverige laggerlägger TSAB nu Grönt stål från Ilsenburg. Stålet är koldioxidreducerat med 70 procent. 
Kontakta oss för beställning och mer information. 
 

Terramet Stålcenter AB
Granarpsvägen 5
556 52 Jönköping

Box 45, 551 12 Jönköping

Tel 036-12 21 00  |  Instagram: terrametstalcenter