TSAB har historiskt genomfört en årlig kvantitativ kundundersökning
främst för att upprätthålla ISO-certifiering.

Huvudsyftet med kundundersökningen är att kunna följa upp målsättning med kundnöjdhet.
Vi har valt ut 60st kunder som fått anonyma mail och kunnat svara anonymt. Sedan har andelen svarande räknats ut i procent.


Mål med mätningen:


- Mäta hur kunderna uppfattar våra värden för att kunna koppla det till hur vi jobbar dagligen.
- Förstå hur nöjda kunderna är med oss som leverantör
- Förstå till vilken grad kunderna upplever oss som nära och
personliga
- Förstå till vilken grad kunderna upplever att vi har rätt kvalitet

Frågorna ställs på en skala 1-10. Medelvärdena räknas ut. Detta enligt samma modell som svenskt Kvalitetsindex. Tolkningen av nivåer på
resultat är enligt följer:
1 - 5,95 : Underkänt resultat
5,95 - 7,3 : Godkänt
> 7,3 : Väl godkänt betyg

Som benchmark kan Elmia/Ny Tekniks Industry Trend Monitor 2018 som kartlägger det svenska industrisamhället. Här får svenska industriföretag som helhet ett NPS=0. Skalan sträcker sig från -100 till 100.

Vårt resultat i NPS blev 76, vilket är fantastiska siffror som vi är oehört glada och stolta över, men vi tar även med oss vissa saker som vi kan förbättra.

 

 

 


 

TSAB – din plåt- och stålgrossist

Vi vet att det bara är genom att leverera rätt stål och rätt kvalitet i rätt tid
som vi kan få dig som kund att ge oss nästa uppdrag. Och nästa ...

Här finns vi

Terramet Stålcenter AB
Granarpsvägen 5
556 52 Jönköping

Box 45
551 12 Jönköping

Tel: 036-12 21 00
Email: mail
Website: www.tsab.com
Instagram: terrametstalcenter